Aktualności

Arctic Science Summit Week 2024


W dniach 21-29 marca 2024 roku w Edynburgu (Szkocja) odbyła się konferencja Arctic Science Summit Week. Spotkanie zostało zorganizowane przez Międzynarodowy Komitet Nauk o Arktyce (IASC), natomiast w roli gospodarza wcielił się Uniwersytet Edynburski oraz Scottish Arctic Network.

Dzień Polarny 2024


W dniu 18 marca br. odbył się kolejny Dzień Polarny, którego organizatorem było Centrum Badań Polarnych, Stacja Polarna UMK oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 1000 osób, uczniów ze szkół z całej Polski, studentów, wykładowców, pasjonatów polarnych klimatów.

Stacja Polarna UMK z dofinansowaniem HarSval


Dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK – dyrektor Centrum Badan Polarnych UMK i kierownik naszej Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie wraz z naukowcami z Polski i Norwegii otrzymali finasowanie na projekt „HarSval Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation”. Projekt zrzesza 11 partnerów z Polski oraz 14 partnerów z Norwegii, w tym Stację Polarną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Kaffiøyrze. Inicjatywa będzie realizowana w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, a budżet projektu wynosi 1 580 000 € przez okres 12 miesięcy od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r.

Polar Night Week 2024 w Longyerbyen (Svalbard)


W dniach 22-26.01.2024 roku, w Longyerbyen (Svalbard) miała miejsce kolejna edycja Polar Night Week 2024. W ramach konferencji naukowcy, polarnicy, entuzjaści regionów polarnych mieli szansę zaprezentować wyniki swoich badań, projektów, czy doświadczeń. Wspólnota SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) stała się gwarantem dyskusji w wielotematycznych grupach roboczych, zarówno dla młodych, jak i doświadczonych naukowców.

Stacja Polarna UMK w międzynarodowej sieci POLARIN


Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w Toruniu, w ramach działalności badawczej i organizacyjnej prof. Ireneusza Soboty, dyrektora Centrum Badań Polarnych Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, otrzymała finansowanie na działalność Stacji Polarnej na Spitsbergenie w ramach HORIZON-INFRA. Dzięki temu nasza baza znalazła się w sieci najwyższego poziomu stacji badawczych w ramach projektu POLARIN – Polar Research Infrastructure Network. Pozyskane środki dla Stacji Polarnej UMK wynoszą 105 301,25 EURO na lata 2024-2029. A łączna kwota dla wszystkich partnerów zrzeszonych w POLARIN to 14 588 114,00 EURO.

2023 Arctic Circle Assembly, Reykjavik Islandia


W dniach 19-21 października 2023 roku, w Reykjaviku, w ramach największej arktycznej konferencji 2023 Arctic Circle Assembly, odbyła się sesja pt. „100th Anniversary Of “The Natural History Of Ice” By Dobrowolsky – Cryospheric Science” pod auspicjami Polskiego Konsorcjum Polarnego i Centrum Badań Polarnych UMK, której przewodniczył prof. Irek Sobota, kierownik Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie.

53. Wyprawa Polarna zakończona


Zakończyła się 53. Wyprawa Polarna UMK na Spitsbergen. Odpłynęliśmy z naszego Domu daleko od Domu. Spitsbergen pożegnał nas przepięknymi widokami świeżego śniegu na lodowcach i w górach, a po kilkunastu godzinach powrotu wszyscy uczestnicy szczęśliwie dotarli do swoich domów i rodzin. Ekspedycja na Kaffiøyrę zakończyła się pełnym sukcesem…

Wyrusza 53. Wyprawa Polarna na Spitsbergen


13. czerwca 2023 roku, wyruszyła 53. Wyprawa Polarna UMK na Spitsbergen (Kaffiøyra). W wyprawie udział wezmą: Ireneusz Sobota (kierownik wyprawy), Katarzyna Greń, Kamil Czarnecki, Piotr Niedbała, Dominika Pawłowska oraz Filip Piotrowski. Ponadto w Stacji Polarnej zagoszczą naukowcy z Tajwanu.

Panel „Impact of climate changes on food system”


W dniach 1-2 czerwca 2023 roku w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych, w trakcie którego przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów debatowali na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach Europy. Wśród gości panelu „Impact of climate changes on food system” znalazł się dyrektor Centrum Badań Polarnych UMK, prof. Ireneusz Sobota.

3rd Polish-Taiwanese Polar Meeting


21 kwietnia 2023 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, odbył się 3rd Polish-Taiwanese Polar Meeting. Gości przywitali: Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, prof. Marek Kejna oraz Dziekan College of Earth Science NCU, prof. Hsu Shu-Kun. Spotkanie prowadzili prof. Ireneusz Sobota i prof. Sławek Giletycz. W trakcie spotkania przedstawiono bardzo interesujące prezentacje, głównie związane z wynikami badań prowadzonymi w Stacji Polarnej UMK w latach 2021-2022. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy i studenci z National Central University (中央大學水文與海洋科學研究所), National Academy of Marine Research (@圓家海泽研宏院) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Seminarium naukowe na Tajwanie


W dniach 13-19 kwietnia 2023 roku, w ramach polsko-tajwańskiej uniwersyteckiej współpracy, prof. Ireneusz Sobota, był gościem honorowym najważniejszych placówek oświatowych Tajwanu. Podczas wizytacji, przedstawiono pierwsze wyniki badań prowadzonych na Kaffiøyrze. Polarna współpraca prezentowana była w najlepszych uczelniach Tajwanu – National Central University, National Academy of Marine Research w Kaohsiung oraz National Taiwan University.

Dzień Polarny 2023


8 marca 2023 roku, w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, odbyła się kolejna edycja Dnia Polarnego. To ważne wydarzenie dla Centrum Badań Polarnych, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz całego Uniwersytetu, zostało zorganizowane pod patronatem Marszałka Województwa Kujawski-Pomorskiego. Spotkanie miało charakter popularno-naukowy, w trakcie którego przybyli goście mogli wysłuchać trzech wykładów na temat polarnych badań prowadzonych na Islandii i Antarktydzie oraz rowerowej wyprawy dookoła Islandii.

Arctic Science Summit Week 2023


W dniach 17-24 lutego 2023 roku w Wiedniu odbyła się konferencja Arctic Science Summit Week.Tematem przewodnim sesji naukowych była „Arktyka w Antropocenie”, która dotyczyła problemów środowiskowych w sferze lądowej, wodnej oraz powietrznej.Centrum Badań Polarnych oraz Stację UMK reprezentowali prof. Ireneusz Sobota, który uczestniczył w niezwykle ważnej grupie roboczej poświęconej kriosferze (Cryosphere Working Group CWG) oraz Kamil Czarnecki, który mógł przedstawić wyniki swojej pracy magisterskiej w ramach sesji posterowej.

Polar Night Week 2023


W dniach 23-27 stycznia 2023 roku, w Longyerbyen (Svalbard) odbyła się kolejna edycja Polar Night Week. Społeczności SIOS, jak co roku, spotyka się na seminariach naukowych, spotkaniach grup roboczych i dyskusjach plenarnych, by dyskutować i planować dalsze działania w strefach polarnych. Przedstawicielem Centrum Badań Polarnych na konferencji był prof. Ireneusz Sobota.

Technologie kosmiczne w warunkach polarnych


Dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK, kierownik Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie, znalazł się w gronie ekspertów zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie kreowania i testowania technologii kosmicznych w warunkach polarnych. Do głównych zadań zespołu należeć będzie, m.in. przeprowadzenie analizy możliwości zrewitalizowania Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego B. Dobrowolskiego, by można ją było wykorzystać przy współpracach ze światowym środowiskiem badań kosmicznych.

Stacja Polarna UMK z dofinansowaniem programu CRIOS

Dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK – dyrektor Centrum Badan Polarnych UMK i kierownik naszej Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie wraz z naukowcami z Polski i Norwegii otrzymali finasowanie na projekt CRIOS Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, na wspólne badania naukowe na Svalbardzie. Wysokość przyznanego finansowania wynosi: 1 271 625 EURO.

„Hahut” na Festiwalu Camerimage

Dokument poświęcony pasji, która staje się pracą. Historia związku człowieka z naturą, szczególnie trudna w czasach zmian klimatycznych. Zapierające dech ujęcia z Arktyki, opowieść o jednej z najdalej wysuniętych na północ Stacji Polarnych na świecie!

Publikacja w Nature

31 października 2022 roku, w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications ukazał się artykuł pn. „Vegetation type is an important predictor of the arctic summer land surface energy budget”. Do znamienitego grona autorów ww. publikacji należy dwóch naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK oraz dr hab. Marek Kejna, prof. UMK. Pełne informacje dotyczące publikacji znajdziecie w poniższym linku.

Konferencja: 2022 Arctic Circle Assembly Reykjavik, Islandia

W dniach 13-16 października, podczas największego kongresu arktycznego Arctic Circle Assembly 2022, odbyła się sesja pt. „Polish Polar Stations and Scientific Activities in Svalbard”.

Konferencja: PSN 2022 Conference Climate Change

52. Wyprawa Polarna UMK na Spitsbergen zakończona

6. września zakończyła się 52. Wyprawa Polarna UMK do naszej Stacji na Kaffiøyrze. W wyprawie łącznie wzięły udział 22 osoby, co stanowi rekord osób przebywających w Stacji od 1975 roku.

Festiwal Polarny w Warszawie

W dniu 4 czerwca 2022 roku miał miejsce Festiwal Polarny organizowany w ramach projektu EDU-ARCTIC.PL, prowadzonego przez Instytut Geofizyki PAN. Udział w festiwalu wzięła m.in. Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

16. Konferencja ICRSS w Fairbanks, Alaska

W dniach 16-20 maja podczas międzynarodowej konferencji pn. „16. International Circumpolar Remote Sensing Symposium”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika reprezentowany był przez polarną zespół w składzie: prof. Ireneusz Sobota oraz Kamil Czarnecki.

Wystawa fotograficzna w Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 11 maja 2022 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w polarnej, toruńskiej społeczności. W gmachu Urzędu Marszałkowskiego uroczyście zaprezentowano wystawę fotograficzną pn. „Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie”. Wystawę otworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Unia Polskich Uniwersyteckich Stacji Polarnych

W sobotę, tj. 23 kwietnia 2022 roku, w uniwersyteckim Oratorium Marianum we Wrocławiu, odbyły się uroczyste obchody 50. jubileuszu powstania Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego oraz formalne podpisanie Unii Polskich Uniwersyteckich Stacji Polarnych.

(Fot. Alina Metelytsia)

Atlas of Changes in the Glaciers of Kaffiøyra (Svalbard, the Arctic)

W roku 2021 ukazała się najnowsza publikacja, dotycząca Arktyki, a przede wszystkim Kaffiøyry. Edytorem opracowania jest prof. Irek Sobota, a wśród autorów wyróżnić można m.in. prof. Marka Kejnę, czy dra Marcina Nowaka.

XXXVIII Sympozjum Polarne 2022 w Toruniu

W Toruniu, w dniach 18-20 października odbyło się 38. Sympozjum Polarne 2022 pn. „Environmental changes in polar regions: New problems- new solutions”.