Aktualności

Polar Night Week 2023


W dniach 23-27 stycznia 2023 roku, w Longyerbyen (Svalbard) odbyła się kolejna edycja Polar Night Week. Społeczności SIOS, jak co roku, spotyka się na seminariach naukowych, spotkaniach grup roboczych i dyskusjach plenarnych, by dyskutować i planować dalsze działania w strefach polarnych. Przedstawicielem Centrum Badań Polarnych na konferencji był prof. Ireneusz Sobota.

Technologie kosmiczne w warunkach polarnych


Dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK, kierownik Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie, znalazł się w gronie ekspertów zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie kreowania i testowania technologii kosmicznych w warunkach polarnych. Do głównych zadań zespołu należeć będzie, m.in. przeprowadzenie analizy możliwości zrewitalizowania Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego B. Dobrowolskiego, by można ją było wykorzystać przy współpracach ze światowym środowiskiem badań kosmicznych.

Stacja Polarna UMK z dofinansowaniem programu CRIOS

Dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK – dyrektor Centrum Badan Polarnych UMK i kierownik naszej Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie wraz z naukowcami z Polski i Norwegii otrzymali finasowanie na projekt CRIOS Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard, w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, na wspólne badania naukowe na Svalbardzie. Wysokość przyznanego finansowania wynosi: 1 271 625 EURO.

„Hahut” na Festiwalu Camerimage

Dokument poświęcony pasji, która staje się pracą. Historia związku człowieka z naturą, szczególnie trudna w czasach zmian klimatycznych. Zapierające dech ujęcia z Arktyki, opowieść o jednej z najdalej wysuniętych na północ Stacji Polarnych na świecie!

Publikacja w Nature

31 października 2022 roku, w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications ukazał się artykuł pn. „Vegetation type is an important predictor of the arctic summer land surface energy budget”. Do znamienitego grona autorów ww. publikacji należy dwóch naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK oraz dr hab. Marek Kejna, prof. UMK. Pełne informacje dotyczące publikacji znajdziecie w poniższym linku.

Konferencja: 2022 Arctic Circle Assembly Reykjavik, Islandia

W dniach 13-16 października, podczas największego kongresu arktycznego Arctic Circle Assembly 2022, odbyła się sesja pt. „Polish Polar Stations and Scientific Activities in Svalbard”.

Konferencja: PSN 2022 Conference Climate Change

52. Wyprawa Polarna UMK na Spitsbergen zakończona

6. września zakończyła się 52. Wyprawa Polarna UMK do naszej Stacji na Kaffiøyrze. W wyprawie łącznie wzięły udział 22 osoby, co stanowi rekord osób przebywających w Stacji od 1975 roku.

Festiwal Polarny w Warszawie

W dniu 4 czerwca 2022 roku miał miejsce Festiwal Polarny organizowany w ramach projektu EDU-ARCTIC.PL, prowadzonego przez Instytut Geofizyki PAN. Udział w festiwalu wzięła m.in. Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

16. Konferencja ICRSS w Fairbanks, Alaska

W dniach 16-20 maja podczas międzynarodowej konferencji pn. „16. International Circumpolar Remote Sensing Symposium”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika reprezentowany był przez polarną zespół w składzie: prof. Ireneusz Sobota oraz Kamil Czarnecki.

Wystawa fotograficzna w Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 11 maja 2022 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w polarnej, toruńskiej społeczności. W gmachu Urzędu Marszałkowskiego uroczyście zaprezentowano wystawę fotograficzną pn. „Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie”. Wystawę otworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Unia Polskich Uniwersyteckich Stacji Polarnych

W sobotę, tj. 23 kwietnia 2022 roku, w uniwersyteckim Oratorium Marianum we Wrocławiu, odbyły się uroczyste obchody 50. jubileuszu powstania Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego oraz formalne podpisanie Unii Polskich Uniwersyteckich Stacji Polarnych.

(Fot. Alina Metelytsia)

Atlas of Changes in the Glaciers of Kaffiøyra (Svalbard, the Arctic)

W roku 2021 ukazała się najnowsza publikacja, dotycząca Arktyki, a przede wszystkim Kaffiøyry. Edytorem opracowania jest prof. Irek Sobota, a wśród autorów wyróżnić można m.in. prof. Marka Kejnę, czy dra Marcina Nowaka.

XXXVIII Sympozjum Polarne 2022 w Toruniu

W Toruniu, w dniach 18-20 października odbyło się 38. Sympozjum Polarne 2022 pn. „Environmental changes in polar regions: New problems- new solutions”.