Atlas of Changes in the Glaciers of Kaffiøyra (Svalbard, the Arctic)

W roku 2021 ukazała się nasza (stacyjna) najnowsza publikacja, dotycząca Arktyki, a przede wszystkim Kaffiøyry. Edytorem opracowania jest prof. Irek Sobota, a wśród autorów wyróżnić można m.in. prof. Marka Kejnę, czy dra Marcina Nowaka.

Treść publikacji:
1. Svalbard (informacje fizyczno-geograficzne, klimat, lodowce)
2. Kaffiøyra (informacje fizyczno-geograficzne, klimat, lodowce, hydrografia, wieloletnia zmarzlina)
3. Zmiany zasięgu lodowców Kaffiøyry
4. Mapy lodowców Kaffiøyry

„Atlas jest dziełem wybitnym, w którym znakomicie – w formie syntetycznej i perfekcyjnej pod względem wizualnym – zaprezentowano rezultaty wieloletnich (od 1975 roku) badań części Spitsbergenu przez geografów toruńskich. Wyniki badań lodowców spływających na równinę Kaffiøyra pokazano na tle całego Svalbardu poświęcając na to cały pierwszy rozdział atlasu, oraz na tle środowiska przyrodniczego regionu Kaffiøyra i przyległych gór, któremu poświęcono rozdział drugi. W ten sposób powiązano wyniki badań zmian lodowców równiny Kaffiøyra z wynikami badań zmian lodowców na innych obszarach oraz pokazano środowiskowe przyczyny i skutki tych zmian. Będzie stanowić ważny krok w rozwoju wiedzy geograficznej o tej części Arktyki, a także znakomitą promocję zarówno UMK, jak i polarystyki polskiej na forum międzynarodowym.”

Prof. dr hab. Wiesław Ziaja

„Atlas jest efektem wielu lat badań i obserwacji środowiska Arktyki prowadzonych przez badaczy toruńskich z udziałem Autora w północno-zachodniej części Spitsbergenu. Książka poświęcona jest kriosferze, silnie zmieniającej się pod wpływem globalnych zmian klimatu. Obserwowane lodowce w dramatycznym tempie topnieją i znikają, stanowiąc jeszcze do niedawna charakterystyczny element naturalnego środowiska w obszarach polarnych. Atlas w kompleksowy sposób przedstawia przebieg tych procesów i obecny stan kriosfery stając się monografią z cenną dokumentacją naukową. Atlas wyraża pasję badawczą Autora i jego zaangażowanie. Książka jest trafnym i zwartym podsumowaniem

Prof. dok. hab. krzysztof migała

Do szczęścia wystarczy jeden krok! Atlas już w sprzedaży! Zamów na stronie wydawnictwa!

A i drugi krok jest ważny! Dowiedz się więcej o Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie! „Home away from home” może być w Twoim Domu!