Badania naukowe

Od początku istnienia Stacji odbyły się do niej ponad pięćdziesiąt wypraw naukowych. Udział w nich wzięli nie tylko naukowcy, doktoranci i studencki, ale również alpiniści, speleolodzy oraz płetwonurkowie. Stacja to miejsce pracy przede wszystkim pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, głównie geografów i biologów. W wielu ekspedycjach brali udział naukowcy z innych polskich i zagranicznych ośrodków. Trudno wymienić wszystkie osoby, które przebywały i pracowały w Stacji Polarnej UMK. Jest to wielka grupa przyjaciół, która wiele miesięcy swojego życia postanowiła poświęcić pasji i badaniom w Arktyce.

Dominującym elementem środowiska regionu Kaffiøyry są lodowce. Od XIX wieku ich powierzchnia uległa zmniejszeniu o blisko połowę. Określenie przebiegu i przyczyn zmian zasięgu lodowców jest aktualnie jednym z głównych problemów badawczych. Stacja Polarna UMK uczestniczy (stanowiąc ich ważną część) w programach międzynarodowych m.in. CALM (Circumarctic Active Layer Monitoring), WGMS (World Glacier Monitoring Services).

W Stacji Polarnej UMK prowadzone są badania:

 • współczesnych zmian kriosfery,
 • glacjologiczne na lodowcach regionu Kaffiøyry, ze szczególnym uwzględnieniem ich bilansu masy,
 • zmian i dynamiki lodowców,
 • struktury hydrotermicznej lodowców,
 • ablacji (topnienia) lodowców,
 • akumulacji pokrywy śnieżnej na lodowcach,
 • hydrologiczne odpływu z lodowców i reżimu rzek lodowcowych,
 • zjawiska szarży lodowców,
 • współczesnych procesów brzegowych,
 • geomorfologiczne obszaru oraz bezpośredniego przedpola lodowców,
 • klimatyczne i pomiary meteorologiczne,
 • nad wieloletnią zmarzliną, będące częścią międzynarodowego programu CALM,
 • biologiczne i zoologiczne.

Badania hydrologiczne

Badania glacjologiczne

Badania wieloletniej zmarzliny

Badania geomorfologiczne, gleboznawcze

Pomiary kartograficzne

Pomiary meteorologiczne