Polar Night Week 2024

W dniach 22-26.01.2024 roku, w Longyerbyen (Svalbard) miała miejsce kolejna edycja Polar Night Week 2024. W ramach konferencji naukowcy, polarnicy, entuzjaści regionów polarnych mieli szansę zaprezentować wyniki swoich badań, projektów, czy doświadczeń. Wspólnota SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) stała się gwarantem dyskusji w wielotematycznych grupach roboczych, zarówno dla młodych, jak i doświadczonych naukowców.

Podczas sesji otwartej zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia projektu CRIOS (Cryosphere Integrated Observatory Network on Svalbard), który był intensywną współpracą polsko-norweską. Projekt CRIOS tworzyli: Uniwersytet Śląski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Norwegian Polar Institute, University Centre in Svalbard, Norwegian Meteorological Institute oraz SIOS – Knowledge Centre. Szczegółowe zestawienia i wyniki omówiono za zamkniętymi drzwiami, a całe przedsięwzięcie upiększyła uroczysta kolacja. W kolejnych dniach konferencji zaprezentowano wyniki badań w Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie podczas sesji posterowej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu reprezentowali prof. Ireneusz Sobota oraz mgr Kamil Czarnecki.