3rd Polish-Taiwanese Polar Meeting

21 kwietnia 2023 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, odbył się 3rd Polish-Taiwanese Polar Meeting. Gości przywitali: Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, prof. Marek Kejna oraz Dziekan College of Earth Science NCU, prof. Hsu Shu-Kun. Spotkanie prowadzili prof. Ireneusz Sobota i prof. Sławek Giletycz.

W trakcie spotkania przedstawiono bardzo interesujące prezentacje, głównie związane z wynikami badań prowadzonymi w Stacji Polarnej UMK w latach 2021-2022. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy i studenci z National Central University (中央大學水文與海洋科學研究所), National Academy of Marine Research (@圓家海泽研宏院) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyniki swoich prac zaprezentowali:

  • Sławomir Jack Giletycz, Fang-Yi Cai, Ireneusz Sobota, Kuo-Chen Hao, Katarzyna Gren “Structure geology mapping of the newly exposed areas due to glaciers retreat in Northern Kaffiøyra, Svalbard.”
  • Sławomir Jack Giletycz, Chuen-Fa Ni, Kuo-Chen Hao, Chang Ping-Yi, Ireneusz Sobota, Ding-Jiun Lin, Chuang-Kuang Gaun, Kamil Czarnecki,  “Complementary geophysical surveys over permafrost in the UMK Arctic Station area- northern Kaffiøyra, Svalbard”
  • Kamil Czarnecki, Ireneusz Sobota „The use of remote sensing methods and the capabilities of UAV in research of dynamics of changes in the coastline of Kaffiøyra (Svalbard)”
  • Yuan-Chien Lin, „Integrating low-cost air quality monitoring sensors (airbox) to investigate the earth background air quality and weather patterns in Northern Kaffiøyra, Svalbard”
  • Hwa Chien, Yen-Chen Chen, An Cheng, Ke–Hsin Fu and Bo-Hsien Wang,  „In-situ measurement of the sea-ice and wave attenuation and the heat fluxes along West-Spitsbergen Current  in 2021 and 2022”