53. Wyprawa Polarna UMK zakończona

Zakończyła się 53. Wyprawa Polarna UMK na Spitsbergen. Odpłynęliśmy z naszego Domu daleko od Domu. Spitsbergen pożegnał nas przepięknymi widokami świeżego śniegu na lodowcach i w górach, a po kilkunastu godzinach powrotu wszyscy uczestnicy szczęśliwie dotarli do swoich domów i rodzin.

Ekspedycja na Kaffiøyrę zakończyła się pełnym sukcesem. Wszystkie zaplanowane badania naukowe zostały zrealizowane: glacjologiczne na lodowcach Waldemara i Ireny, hydrologiczne i hydrochemiczne na rzece Waldemara, jeziorze na przedpolu Lodowca Ireny i jeziorze Górnym. Zrealizowano analizy właściwości wody jezior na przedpolu Lodowca Aavatsmarka, gdzie, po wielu latach badań, ponownie stwierdzono warstwę słonej wody, nadającej jezioru wyjątkowy charakter w skali światowej. Od 4 m głębokości temperatura wody zamiast spadać, nagle wzrosła od 8°C do ponad 16°C na 6 m, a jeszcze szybciej wzrosła konduktywność wody.

Dodatkowo przeprowadzono szereg analiz fotogrametrycznych, w szczególności w północnej części Kaffiøyry – ujściu rzek Waldemara i Ireny, zlewni rzeki Waldemara oraz przedpolu Lodowca Aavatsmarka. Naloty uwidoczniły recesję Lodowca Aavatsmarka – odkryliśmy nową wyspę (nazwaną wyspą „53”). Stacja powiększyła swój ciągły monitoring arktycznego środowiska o dodatkowe urządzenia: czujniki termiki gruntu i wieloletniej zmarzliny umiejscowione w 10-metrowym odwiercie w regionie Stacji (pozdrawiamy członków grupy wrocławskiej), instrument do automatycznego pomiaru miąższości pokrywy śnieżnej SPICE oraz stację meteorologiczną wysyłającą pakiet danych pogodowych w trybie rzeczywistym. Rozszerzenie monitoringu możliwe było, dzięki wsparciu projektu CRIOS (Projekt CRIOS).

W ramach współpracy międzynarodowej w Stacji gościliśmy naukowców z Tajwanu oraz Norwegii. Współuczestniczyliśmy w badaniach National Taiwan University oraz National Central University z zakresu sejsmologii, hydrologii, fotogrametrii, meteorologii oraz geologii (GPR i ERI).

Z życia codziennego Stacji, udało się wykonać szereg prac gospodarczych. Przede wszystkim, uruchomiliśmy ekologiczną, spalającą toaletę, nazwaną Green Room. Wybudowaliśmy tymczasowy garaż na skutery śnieżne, które mamy nadzieję, będziemy mogli wykorzystać w najbliższej wyprawie wiosennej. Na Stacji pojawił się dostęp do Internetu, gdzie również po raz pierwszy przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną na studia doktoranckie.

Zapraszamy na krótką fotorelację podsumowującą naszą tegoroczną wyprawę.

(Fot. członkowie 53. wyprawy)