Panel „Impact of climate changes on food system”

W dniach 1-2 czerwca 2023 roku w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych, w trakcie którego przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów debatowali na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach Europy. Wśród gości panelu „Impact of climate changes on food system” znalazł się dyrektor Centrum Badań Polarnych UMK, prof. Ireneusz Sobota, który opowiedział o roli kriosfery w badaniach zmian klimatu i ich wpływu na globalne przemiany środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problemów żywnościowych.

fot. Mikołaj Kuras