Projekt HarSval

Dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK – dyrektor Centrum Badan Polarnych UMK i kierownik naszej Stacji Polarnej UMK na Spitsbergenie wraz z naukowcami z Polski i Norwegii otrzymali finasowanie na projekt „HarSval Bilateral initiative aiming at Harmonisation of the Svalbard cooperation”. Projekt zrzesza 11 partnerów z Polski oraz 14 partnerów z Norwegii, w tym Stację Polarną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Kaffiøyrze. Inicjatywa będzie realizowana w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, a budżet projektu wynosi 1 580 000 € przez okres 12 miesięcy od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r.

„Cele projektu skupiają się na wzmocnieniu stosunków dwustronnych między Norwegią a Polską, rozszerzeniu sieci partnerów oraz zakresu dotychczasowych działań badawczych, a także transfer wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk. W projekcie wyróżnia się główne 4 obszary działań:

  • Działania mające na celu modernizację i standaryzację systemu monitoringu Svalbardu w obszarach priorytetowych dla polskiej i norweskiej społeczności polarnej;
  • Działania mające na celu rozwój kompetencji i umiejętności, umiędzynarodowienie oraz zwiększenie widoczności polskiej społeczności polarnej, realizowane we współpracy polsko-norweskiej;
  • Działania w obszarze FAIR data i otwartej nauki;
  • Działania w zakresie popularyzacji, komunikacji i zarządzania.”