Polarin Kick-Off Meeting

W dniach 16-20 kwietnia 2024 roku w Bremerhaven (Niemcy) odbyła się konferencja Polarin Kick-Off Meeting | 1st POLARIN General Assembly. Spotkanie zostało zorganizowane przez POLARIN (Polar Research Infrastructure Network). Głównym celem konferencji było wypracowanie wzorców i rozwiązań w efektywnym i zoptymalizowanym zarządzaniu siecią partnerstw POLARIN. O zasadach POLARIN można przeczytać tutaj…
Sieć POLARIN zrzesza 64 ośrodki badawcze tzn. 38 stacji naukowych (w tym Stację Polarną UMK), 12 statków badawczych, 18 obserwatoriów, 4 repozytoria rdzeni lodowych i sedymentacyjnych oraz 7 infrastruktur bazodanowych.

Centrum Badań Polarnych oraz Stację UMK reprezentowali prof. Ireneusz Sobota oraz mgr Kamil Czarnecki.